Obrazec OBV-PREJEM

Obveščanje nadzornega organa v zvezi s pravilnimi podatki o prejeti pošiljki v EMCS

Kdo predloži obrazec

Obrazec OBV-PREJEM predloži prejemnik trošarinskih izdelkov po prejemu trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice, če je prejemnik v poročilu o prejemu navedel nepravilne podatke in davčnemu organu na obrazcu posreduje pravilne podatke o prejeti pošiljki.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Prejemnik obvesti davčni organ takoj, ko je ugotovil, da je v poročilu o prejemu navedel nepravilne podatke.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronki obliki. Pošiljatelj trošarinskih izdelkov predloži obrazec pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se kot prekršek šteje, če prejemnik trošarinskih izdelkov ne obvesti davčnega organa o nepravilnih podatkih v poročilu o prejemu oziroma mu ne posreduje pravilnih podatkov.

Pojasnila

  • /