Obrazec OBV-ODPREMA

Obveščanje nadzornega organa v zvezi s pravilnimi podatki o odpremljeni pošiljki v EMCS

Kdo predloži obrazec

Obrazec OBV-ODPREMA predloži pošiljatelj trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v druge države članice, če je pošiljatelj po začetku gibanja ugotovil, da je v elektronskem trošarinskem dokumentu navedel nepravilne podatke in davčnemu organu na obrazcu posreduje pravilne podatke o odpremljeni pošiljki.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Pošiljatelj obvesti davčni organ takoj, ko je ugotovil, da je v elektronskem trošarinskem dokumentu navedel nepravilne podatke.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronki obliki. Pošiljatelj trošarinskih izdelkov predloži obrazec pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se kot prekršek šteje, če pošiljatelj trošarinskih izdelkov ne obvesti davčnega organa o nepravilnih podatkih v elektronskem trošarinskem dokumentu oziroma mu ne posreduje pravilnih podatkov.

Pojasnila

  • /