Obrazec Najava prejema vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz druge države članice

Najava prejema vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz druge države članice - Uredba Komisije (ES) št. 436/2009

Kdo predloži obrazec

Obrazec »Najava prejema vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz druge DČ - Uredba Komisije (ES) št. 436/2009«  je obvestilo, ki ga predložijo poslovni subjekti, ki lahko v skladu z Zakonom o trošarinah prejmejo vino v režimu odloga od malega proizvajalca vina iz druge države članice.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec je potrebno predložiti pred nameravanim prejemom vina.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali odda preko portala eDavki kot Lastni dokument. Obrazec se predloži pri pristojnem  finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, če o predvideni odpremi oziroma dobavi vina ne obvesti davčnega organa.

Pojasnila

  • /