Obrazec NAD-PREJEM

Nadomestno poročilo o prejemu / poročilo o izvozu za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

Kdo predloži obrazec

Obrazec NAD-PREJEM predloži prejemnik trošarinskih izdelkov po prejemu trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice, če računalniško podprt sistem ni na voljo:

  • v času oziroma na kraju prejema ali
  • ni bil na voljo v času oziroma v kraju pošiljanja.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev Obrazca NAD-PREJEM je najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronki obliki (podpisan z varnim elektronskim podpisom). Prejemniki trošarinskih izdelkov predložijo obrazec pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se kot prekršek šteje, če se poročilo o prejemu ne predloži v predpisanem roku ali se posreduje nepravilne podatke o prejemu.

Pojasnila

  • /