Obrazec NAD-ODPREMA

Nadomestni spremni dokument za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

Kdo predloži obrazec

Obrazec NAD-ODPREMA predloži pošiljatelj trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v druge države članice, če računalniško podprt sistem EMCS ob odpremi iz trošarinskega skladišča ali od urada uvoza ni na voljo. Informacijo o nedelovanju računalniško podprtega sistema EMCS objavi davčni organ na svoji spletni strani.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev Obrazca NAD-ODPREMA je najpozneje pred odpremo trošarinskih izdelkov iz trošarinskega skladišča ali od urada uvoza.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti)  ali pa v elektronki obliki (podpisan z varnim elektronskim podpisom). Pošiljatelji trošarinskih izdelkov predložijo obrazec pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se kot prekršek šteje, če pošiljatelj uporabi nadomestni postopek v času, za katerega davčni organ ni objavil informacije, da računalniško podprti sistem EMCS ni na voljo ali če pri odpremi po nadomestnem postopku ne upošteva predpisanih določb.

Pojasnila

  • /