Obrazec Izjava o prenakazilu

Izjava o prenakazilu

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži predlagatelj gotovinskega pologa za zavarovanje plačila trošarine (običajno prejemnik trošarinskih izdelkov) v  primeru, ko je za prejete trošarinske izdelke, ki so bili že sproščeni v porabo v drugi državi članici, položil gotovinski polog na podračun »FURS – depozitni podračun – zavarovanje izpolnitve carinske obveznosti« št. SI56 0110 0695 5804 170  in je zanje nastala obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži, kadar se predlagatelj gotovinskega pologa odloči za poplačilo trošarinske obveznosti, do katere je prišlo ob prejemu trošarinskih izdelkov, iz predloženega gotovinskega pologa.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec je informacijsko podprt in se ga predloži elektronsko preko portala eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. Način dostopa do aplikacije E-TROD je odvisen od tega ali ima uporabnik že urejen dostop do portala eCarina. Podrobnejša navodila za ureditev dostopa do portala eCarina oziroma do aplikacije E-TROD so opisana v dokumentu »Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam«. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Vloga - obrazec

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Sankcij ni.

Pojasnila

  • /