Obrazec Izjava o prenakazilu

Izjava o prenakazilu

Kdo predloži obrazec

Obrazec predloži predlagatelj gotovinskega pologa za zavarovanje plačila trošarine (običajno prejemnik trošarinskih izdelkov) v  primeru, ko je za prejete trošarinske izdelke, ki so bili že sproščeni v porabo v drugi državi članici, položil gotovinski polog na podračun »FURS – depozitni podračun – zavarovanje izpolnitve carinske obveznosti« št. SI56 0110 0695 5804 170  in je zanje nastala obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Obrazec se predloži, kadar se predlagatelj gotovinskega pologa odloči za poplačilo trošarinske obveznosti, do katere je prišlo ob prejemu trošarinskih izdelkov, iz predloženega gotovinskega pologa.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se predloži skupaj z obračunom trošarine elektronsko preko portala  e-Carina, kjer je uporabnikom na voljo spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec predloži skupaj z obračunom trošarine v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Vloga - obrazec

Taksa

Takse ni.

Sankcije

Sankcij ni.

Pojasnila

  • /