Obrazec ETD-PREJEM

Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov iz druge države članice na podlagi četrtega odstavka 36. člena ZTro-1

Kdo predloži obrazec

Obrazec ETD-PREJEM predložijo gospodarski subjekti, za katere po prejemu trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice, prejem trošarinskih izdelkov v računalniško podprtem sistemu EMCS potrdi davčni organ, in sicer:

  • začasno pooblaščeni prejemniki in
  • diplomatska predstavništva, konzulati ali mednarodne organizacije, za katere velja oprostitev plačila trošarine v skladu s 17. členom ZTro-1.

Kdaj mora zavezanec predložiti obrazec

Rok za predložitev Obrazca ETD-PREJEM je najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine iz druge države članice.

Kje in kako predložiti obrazec

Obrazec se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisan z varnim elektronskim podpisom). Začasno pooblaščeni prejemniki predložijo obrazec pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je oseba vpisana v register trošarinskih zavezancev, diplomatska predstavništva, konzulati ali mednarodne organizacije predložijo obrazec pri Finančnem uradu Ljubljana.

Taksa

Takse ni.

Sankcije

V skladu z ZTro-1 se kot prekršek šteje, če se poročilo o prejemu ne predloži v predpisanem roku ali posreduje nepravilne podatke o prejemu.

Pojasnila

  • /