Trošarine (ZTro-1) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Obvestilo v zvezi z uvedbo nadzornega ukrepa časovnika v SIEMCS

V aplikacijo SIEMCS bodo v četrtek 9. 11. 2017 vključene nove funkcije.

Spremembe v SIEMCS se nanašajo na uvedbo nadzornega ukrepa časovnika, spremembo osnovne strani in lokalnega iskanja. 

Najpomembnejšo novost predstavlja uvedba nadzornega ukrepa časovnika, ki omogoča nadzornemu finančnemu uradu določitev časa, ki teče od vložitve osnutka dokumenta (e-TD ali poročila o prejemu) v SIEMCS do potrditve dokumenta v sistemu. V tem času se lahko nadzorni finančni urad odloči za kontrolo odpremljene ali prejete pošiljke.

Ločimo med dvema vrstama nadzornega ukrepa časovnika:

  • Splošen nadzorni ukrep časovnika za odpreme in/ali prejeme, predstavlja časovni zamik, ki praviloma ni daljši od 30 minut. Nadzorni finančni urad lahko splošen nadzorni ukrep časovnika vzpostavi kadarkoli, brez predhodnega obveščanja gospodarskega subjekta. 
  • Poseben nadzorni ukrep časovnika za odpreme in/ali prejeme se določi s sklepom v katerem je določeno, da mora pred posamezno odpremo pošiljke iz trošarinskega skladišča ali pred potrditvijo prejema pošiljke v SIEMCS, osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta oziroma osnutek poročila o prejemu, ki ga družba vloži v SIEMCS, ročno potrditi davčni organ. 

Novosti so predstavljene v naslednjih dokumentih:

nazaj