Trošarine (ZTro-1) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Navodilo o gibanju in izvozu trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine, št. 15/2017

Velja od 1. 8. 2017.

Z dnem uveljavitve tega navodila se prenehajo uporabljati Smernice za gibanje in izvoz trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine, št. 12/2015.

15/2017: Navodilo o gibanju in izvozu trošarinskega blaga z odlogom plačila trošarine

nazaj