Trošarine (ZTro-1) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Mali proizvajalci žganja pozor: rok za oddajo obračuna je 31. maj!

Po novem Zakonu o trošarinah mali proizvajalec žganja prvič vloži obračun trošarine do 31. maja 2017 za žganje, ki ga je proizvedel v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2017, in trošarino plača do 30. junija 2017.

Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšalno glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja.

S 1. avgustom 2016 je začel veljati novi Zakon o trošarinah, ki uvaja spremembe na področju malih proizvajalcev žganja. Spremenila se je tako definicija malega proizvajalca žganja kot tudi ureditev pobiranja trošarine. Za razliko od prejšnje ureditve žganje ni več obdavčeno pavšalno glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja. Vse količine žganja, ki jih proizvedejo mali proizvajalci žganja, so obdavčene s trošarino, in sicer po znižani stopnji, ki znaša 50 % veljavne trošarine za etilni alkohol. Status malega proizvajalca žganja po novi ureditvi lahko pridobi oseba, ki v davčnem obdobju proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola. Podrobnejše informacije  

V skladu z novim Zakonom o trošarinah mali proizvajalec žganja prvič vloži obračun trošarine do 31. maja 2017 za žganje, ki ga je proizvedel v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2017 in trošarino plača do 30. junija 2017. Obračun trosarine predloži pri pristojnem finančnem uradu na obrazcu Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva »TRO-ALK2«

Mali proizvajalec žganja predloži obračun trošarine za tisto davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun in plačilo trošarine. V primeru, da žganja v navedenem obdobju ni proizvedel, obračuna ne predloži. 

Davčni organ ob prejemu obračuna trošarine vpiše malega proizvajalca žganja v evidenco trošarinskih zavezancev po uradni dolžnosti.

nazaj