Trošarine (ZTro-1) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Trošarine (ZTro-1)

Znesek vračila trošarine za energente porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2016 znaša 297,71 eurov na 1000 litrov

Fizične osebe lahko vložijo zahtevek za vračilo do 30. junija 2017.

V Uradnem listu RS št. 6/17 je objavljen povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16). Za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 znaša 425,30 eurov na 1000 litrov. V skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o trošarinah imajo kupci za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine, kar znaša glede na naveden znesek 297,71 eurov na 1000 litrov.

Fizične osebe lahko vložijo zahtevek za vračilo do 30. junija 2017 na obrazcu TRO-A.

nazaj