Trošarine (ZTro)

Novice

Opis

Trošarina predstavlja obliko davka na porabo. Trošarina je davek, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke ali skupino izdelkov. Skupine izdelkov, od katerih se plačuje trošarina v Republiki Sloveniji, so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki ter energenti in električna energija.

V Sloveniji se je trošarinski sistem začel izvajati 1. 7. 1999. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin ureja  Zakon o trošarinah (ZTro) s podzakonskimi akti. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Delež pobranih trošarin je za davkom na dodano vrednost najpomembnejša kategorija prihodkov državnega proračuna. S pobiranjem trošarin se poleg fiskalnih zasledujejo tudi nefiskalni cilji (na primer z visoko obdavčitvijo zmanjšati potrošnjo izdelkov, ki so škodljivi ljudem).

Podrobnejši opisi

 Publikacije

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  •  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009, z dne 24. julija 2009, o izvajanju Direktive Sveta  2008/118/ES v zvezi z računalniškimi  postopki za gibanje trošarinskega blaga z  odlogom plačila trošarine
  •  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1221/2012, z dne 12. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanja trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine
  •  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 76/2014, z dne 28. januarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine
  •  Uredba Sveta (EU) št. 389/2012, z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004
  •  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013, z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

Direktive

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Uredbe

Odredbe

Obrazci

Prijava

Obračuni

Vračila trošarine

Tobačni izdelki

Oproščeni uporabnik

Začasno pooblaščeni prejemnik

Gibanje trošarinskih izdelkov s plačano trošarino med državami članicami EU

Mali proizvajalci vina in žganja

Zavarovanje in plačilo trošarine