Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost

Leto 2018

 Leto 2018 Prostovoljni zavarovanci (PZ) Prostovoljni zavarovanci (BO*) Prostovoljni zavarovanci (KD**)  Lastniki zasebnih podjetij (LZP)  Samozaposleni (SZ)
Januar 1_2018 1_2018 1_2018 1_2018 1_2018
Februar 2_2018 2_2018 2_2018 2_2018 2_2018
Marec 3_2018 3_2018 3_2018 3_2018 3_2018
April 4_2018 4_2018 4_2018 4_2018 4_2018
Maj 5_2018 5_2018 5_2018 5_2018 5_2018
Junij 6_2018 6_2018 6_2018 6_2018 6_2018
Julij 7_2018 7_2018 7_2018 7_2018 7_2018
Avgust 8_2018 8_2018 8_2018 8_2018 8_2018
September 9_2018 9_2018 9_2018 9_2018 9_2018
Oktober 10 2018 10 2018 10 2018 10 2018 10 2018
November 11 2018 11 2018 11 2018 11 2018 11 2018

 

Arhiv 2017 - 2005

Opombe:
*   Prispevki zavezancev, ki so bili do 31. 12. 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot brezposelne osebe (BO)
**   Prispevki zavezancev, ki so bili v letu 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (KD) - osnove za prispevke v skladu s 407. členom ZPIZ-2