Prispevki za socialno varnost > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Prispevki za socialno varnost

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2016 34,99 %.

nazaj