Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Pribitek k cestnini in taksa na pretovor

 

Zadnje novice

Prikaži veè novic: Vse

Opis

Finančna uprava Republike Slovenije je na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper pristojna za pobiranje pribitka k cestnini in takse na pretovor.

Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest določa, da se pribitek k cestnini začne obračunavati 1. 1. 2019.

Pristojni finančni urad za predložitev obračunov pribitka k cestnini je Finančni urad Novo mesto.

Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču se začne obračunavati 1. 3. 2019.

Pristojni finančni urad za predložitev obračunov takse na pretovor je Finančni urad Koper.