Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Okoljske dajatve

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Seznam električne in elektronske opreme, prenosnih baterij in akumulatorjev po kombinirani nomenklaturi za leto 2019, z veljavnostjo od 1. januarja 2019

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij in akumulatorjev (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu uredba o okoljski dajatvi) dne 20. 3. 2019 na svojih spletnih straneh objavilo podrobnejši seznam proizvodov, ki se razvrščajo v razrede električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO) ter prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) in v tarifne oznake po Kombinirani nomenklaturi za leto 2019.

Seznam EEO, PBA po kombinirani nomenklaturi za leto 2019, z veljavnostjo od 1. januarja 2019 dalje, vsebuje glede na zadnji objavljeni seznam iz leta 2018 naslednje spremembe:

  • s seznama je bilo brisanih deset tarifnih oznak, v njihovem primeru ne gre za EEO skladno z njeno osnovno opredelitvijo,
  • dodanih je bilo enainpetdeset tarifnih oznak za proizvode, ki do sedaj niso bili vključeni v seznam,
  • seznam namesto predhodnih desetih (1-10) razredov vsebuje šest (1-6) razredov EEO, v skladu s predpisom o EEO.

Ministrstvo je kot pomoč pri uvrščanju posameznih proizvodov v 6 razredov EEO pripravilo tudi smernice »Uvrščanje EEO v 6 razredov EEO«, kjer so navedene opredelitve šestih razredov EEO s praktičnimi primeri uvrščanja EEO, napačne razlage uvrščanja EEO in uvrščanje na podlagi dimenzij EEO.

Objavljeni seznam je osnova za obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne EEO ter PBA v skladu z uredbo o okoljski dajatvi za poročevalsko obdobje od 1. januarja 2019 dalje. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje EEO ter PBA v promet v Republiki Sloveniji in je proizvajalec EEO, pooblaščeni zastopnik proizvajalca iz predpisa, ki ureja EEO ali proizvajalec PBA.

nazaj