KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Okoljske dajatve

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Obračunavanje okoljske dajatve za proizvode s seznama električne in elektronske opreme

V skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, 32/06, 65/06, 78/08; v nadaljnjem besedilu: uredba o okoljski dajatvi) Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani objavi seznam električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EE-opreme) s tarifnimi oznakami Kombinirane nomenklature, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadne EE-opreme opreme. Nazadnje je bil seznam EE-opreme ažuriran in objavljen v letu 2012.

Seznam EE-opreme vključuje tarifne oznake Kombinirane nomenklature, kamor se posamezni proizvodi EE-opreme razvrščajo v skladu s carinskimi predpisi, in razredi EE-opreme, v katere se uvršča odpadna EE-oprema v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo.

Zaradi izboljšanja uvrščanja blaga v Kombinirano nomenklaturo se vsako leto (praviloma v zadnji četrtini leta) v Uradnem listu Evropske unije objavi Izvedbena uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, ki je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Novosti pričnejo veljati prvi dan v naslednjem letu. Spremembe so lahko različne, in sicer se lahko tarifne oznake popolnoma brišejo, lahko so na novo dodane, obstoječe se lahko spremenijo v drugo tarifno oznako ali pa se delijo na več tarifnih oznak ali pa se več tarifnih oznak na primer združi v eno tarifno oznako.

V prejšnjih letih je nastopilo kar nekaj sprememb na področju tarifnih oznak iz aktualnega seznama EE-opreme iz leta 2012 in so nekateri proizvodi iz tega seznama EE-opreme sedaj uvrščeni v drugo tarifno oznako, kar pa ne pomeni, da za te proizvode sedaj ni potrebno obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Navedeno namreč pomeni, da je treba za tak proizvod EE-opreme obračunati okoljsko dajatev in na obračunskem obrazcu okoljske dajatve vpisati tarifno oznako, objavljeno na seznamu EE-opreme.

nazaj
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%