Okoljske dajatve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Dopolnjen seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve CO2 za zgorevanje goriva

17. 8. 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor oziroma Agencija Republike Slovenije za okolje dopolnila seznam oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva in oseb, ki jim je bila izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.

Prej aktualnemu seznamu sta dodani dve spremembi, in sicer je pod zaporednima številkama 62 in 63 kot upravljavec naprave dodan upravljalec Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, ki mu je Agencija RS za okolje dne 28. 7. 2017 v ponovnem postopku izdala odločbi o oprostitvi plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva in sicer: 

  • za  napravo SI-65 na lokaciji Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško (odločba št. 35483-116/2016-21) in 
  • za  napravo SI-66 na lokaciji Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (odločbo št. 35483-119/2016-24).
nazaj