Okoljske dajatve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve

Zavezance za plačilo okoljske dajatve obveščamo, da je od septembra 2017 preko informacijskega sistema (IS) E-TROD omogočeno varno elektronsko vlaganje prijav dejavnosti in obračunov za okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode in za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.

Elektronsko vlaganje omenjenih dokumentov nadomešča sedanje vlaganje papirnatih obrazcev za posamezno okoljsko dajatev in nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:

  • možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino,
  • in neodvisno od geografske lokacije,
  • hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obračunov (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
  • vlaganje popravkov obračunov v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek,
  • vpogled v register in evidenco predloženih obračunov,
  • prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev.

Hkrati vas obveščamo, da bo predvidoma v letu 2018 omogočena elektronska izmenjava podatkov tudi za ostale okoljske dajatve.

Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD so dostopne na naši spletni strani.

nazaj