Okoljske dajatve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva za osebe s seznama oseb, ki so upravičene do oprostitve plačila okoljske dajatve

Obveščamo vas, da je na spletni strani finančne uprave objavljen nov obrazec za letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva.

V skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 22/16; v nadaljevanju: uredba o okoljski dajatvi) mora zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, ki rabi gorivo in je na seznamu oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva, na podlagi svojih evidenc o vrsti in količini porabljenega goriva, sestaviti letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva na obrazcu za letni obračun okoljske dajatve, ki je objavljen na spletni strani finančne uprave, in ga predložiti finančni upravi do 25. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V Uradnem listu RS, št. 22/16 je bila dne 25. 3. 2016 objavljena Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je stopila v veljavo 1. 4. 2016 in je nadomestila Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13; v nadaljevanju: prej veljavna uredba), s katero je nastopilo precej sprememb (merske enote, število enot obremenitve, najnižja raven obdavčitve posamezne vrste goriva in oprostitve plačila okoljske dajatve), ki vplivajo tudi na izpolnitev obrazca za letni obračun okoljske dajatve.

Objavljen enotni obrazec bo za koledarsko leto 2016 zaradi omenjenih sprememb potrebno izpolniti in predložiti za dve različni obdobji, in sicer posebej za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 in posebej za obdobje od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016. V nadaljevanju navajamo tri različne primere predložitve letnih obračunov okoljske dajatve za koledarsko leto 2016 glede na status osebe s seznama.

  1. V primeru, če je bila oseba samo na seznamu imetnikov dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov in imetnikov odločb o napravi de minimis (15. točka 3. člena prej veljavne uredbe), kateri je veljal do dne 1. 7. 2016, mora predložiti dva obrazca, in sicer posebej za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 in posebej za obdobje od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 oziroma, če ni bila ves čas na seznamu v tem obdobju, pa za tisti čas, ko je bila na seznamu. Če gre za porabo goriva iz različnih skupin, je potrebno za vsako skupino goriva (tekoče, plinasto ali trdno gorivo) posebej vložiti letni obračun okoljske dajatve.

  2. V primeru, če je bila oseba samo na seznamu oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva (13. točka 3. člena uredbe o okoljski dajatvi), kateri velja od dne 1. 7. 2016, predloži en obrazec, in sicer za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 oziroma samo za tisto obdobje, ko je imela oseba pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva. Če gre za porabo goriva iz različnih skupin, je potrebno za vsako skupino goriva (tekoče, plinasto ali trdno gorivo) posebej vložiti letni obračun okoljske dajatve.

  3. V primeru, če je bila oseba v koledarskem letu 2016 tako na seznamu imetnikov dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov in imetnikov odločb o napravi de minimis kot tudi na seznamu oseb, ki imajo pravnomočno odločbo o oprostitvi plačila okoljske dajatve za zgorevanje goriva, mora predložiti dva obrazca, in sicer posebej za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 in posebej za obdobje od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 oziroma, če ji je bila kasneje izdana pravnomočna odločba o prenehanju upravičenosti do oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva, do obdobja, ko ji je bila izdana taka odločba. Če gre za porabo goriva iz različnih skupin, je potrebno za vsako skupino goriva (tekoče, plinasto ali trdno gorivo) posebej vložiti letni obračun okoljske dajatve.

Zavezanec mora finančni upravi predložiti letni obračun okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva (ali več letnih obračunov) ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

nazaj