Okoljske dajatve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Okoljske dajatve

Obračunavanje okoljske dajatve v kWh za zemeljski plin

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 22/16) se obračunavanje za naravni (zemeljski) plin iz tarifne oznake 2711 21 00 (v nadaljnjem besedilu: zemeljski plin) vrši na način, opisan v nadaljevanju.

Trgovci z zemeljskim plinom morajo v primeru, ko na računih, izdanih kupcem za dobavljeni zemeljski plin prikazujejo in zaračunavajo okoljsko dajatev v kWh (X cena na enoto) ali MWh (X cena na enoto), le to izračunavati z vsemi decimalnimi mesti (cena na enoto za kWh 0,00314514 EUR oziroma cena za enoto za MWh 3,14514 EUR). Na izdanih računih za zemeljski plin pa lahko, zaradi prostorskih ali drugih omejitev, ceno enote prikazujejo zaokroženo na pet decimalnih mest.

nazaj