Mednarodno obdavčenje > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Mednarodno obdavčenje

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe

Ministrstvo za finance Republike Slovenije nas je obvestilo, da je 23. avgusta 2017 začela veljati Konvencija med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (v nadaljevanju: Konvencija), objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/17 (Uradni list Republike Slovenije, št. 28/17).

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/17 (Uradni list Republike Slovenije, št. 63/17 z dne 10.11.2017).

V skladu z določbami drugega odstavka 29. člena se Konvencija uporablja:

  • v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za dohodek, dosežen 1. januarja 2018 ali po njem,
  • v zvezi z drugimi davki za davke, obračunane za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2018 ali po njem.

Ne glede na določbe drugega odstavka 29. člena Konvencije se določbe 25. člena (izmenjava informacij) in 26. člena (pomoč pri pobiranju davkov) začnejo uporabljati z dnem, ko začne veljati Konvencija (t. j. 23. avgusta 2017), ne glede na dan obračuna davkov, ali davčno leto, na katero se davki nanašajo. 

nazaj