Letna odmera dohodnine > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Letna odmera dohodnine

Seznam upravičencev do donacij za leto 2018

V Uradnem listu RS je objavljen Seznam upravičencev do donacij za leto 2018.

Zavezanci za dohodnino lahko del svoje dohodnine za donacije namenijo največ petim upravičencev s seznama.

Obrazec zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije

nazaj