Letna odmera dohodnine > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Letna odmera dohodnine

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 1. avgusta 2018

Ne pozabite na plačilo dohodnine.

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2018 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 1. 8. 2018. Sicer pa je omenjeni datum natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, rok se je iztekel 2. 7. 2018, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev. 

Ob tem bi radi spomnili na pravico, da se odmerjeni davek lahko poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je plačilo na tri obroke. V primeru vložitve obrazca ni treba predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje. Najbolje je takoj, ko zavezanec prejme plačilni nalog, ki ga ne more plačati v enkratnem znesku. 

Osnovne informacije v zvezi z obročnim plačilom so objavljene v  spletni brošuri "Davki na 1, 2, 3". Podrobnejše informacije pa so objavljene na spletni povezavi Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka

nazaj