Letna odmera dohodnine > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Letna odmera dohodnine

Rešenih že 66,36 % vseh vloženih ugovorov

Nakazilo na TRR v 30 dneh od datuma vročitve odločbe

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 27.838 (66,36 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala do 31. oktobra 2018.

Celotno sporočilo za javnost  

nazaj