Letna odmera dohodnine > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Letna odmera dohodnine

Seznam prejemnikov, ki ste jim namenili del dohodnine kot donacijo

Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2017.

V ZIP datoteki predstavljamo prejemnike namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki so preliminarni, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2017. Naslednja izplačila si sledijo na tri mesece.

nazaj