KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Dohodnina - Dohodek iz zaposlitve

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve. Med dohodke iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) štejemo dohodek iz delovnega razmerja, in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Dohodek iz delovnega razmerja je vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, kot je plača, nadomestilo plače ter morebitna druga plačila za opravljeno delo, regres za letni dopust, dohodek na podlagi udeležbe na dobičku, prejet iz delovnega razmerja, boniteta, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč, povračila stroškov v zvezi z delom, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, dohodki iz naslova prenehanja pogodbe iz zaposlitve, idr.

Za dohodek iz delovnega razmerja se šteje tudi: dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta na podlagi poslovnega razmerja, dohodek izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih oblasti, če za to funkcijo prejemajo plačo, avtorski honorar iz delovnega razmerja, dohodek, prejet v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta, nadomestilo iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, pokojnina in drug dohodek iz naslova obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak dohodek iz odvisnega pogodbenega razmerja, ki ni delovno razmerje, in sicer zlasti: dohodek za delo po študentski napotnici, dohodek za stvaritev avtorskega dela, dohodek po podjemni pogodbi, dohodek od začasnega ali občasnega dela upokojencev, sejnine in drugi dohodki članov nadzornega sveta, izplačila sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, dohodek od osebnega dopolnilnega dela, dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega razmerja, idr. Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek za izvršitev posameznega posla v neodvisnem razmerju, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo.

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Odredbe

Sklepi

Navodila

Povezani predpisi

Obrazci

Znižana stopnja akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, od delne pokojnine, od sorazmernega dela pokojnine, od 20 % predčasne ali starostne pokojnine

Znižana stopnja akontacije dohodnine od pokojninskih rent iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Osebno dopolnilno delo

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%