Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti

Če še niste, napovejte dohodke, dosežene z oddajanjem nepremičnin v turistični najem do konca januarja 2018

Oddajanje nepremičnine v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb itd.)

Naj spomnimo, da imajo zavezanci, ki so v preteklih letih oddajali nepremičnine v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb itd.), še do konca januarja čas, da se registrirajo »za nazaj« in prijavijo prejete prihodke pri davčnem organu. Le na ta način  se lahko izognejo postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih.

Podrobnejši poziv z vsemi napotki glede registracije »za nazaj« in »za naprej« ter samoprijave dohodkov smo objavili 4. decembra 2017.

Teden dni pred iztekom roka se je za namen oddajanja nepremičnin v turistični najem za »nazaj« registriralo 43 zavezancev. V zadnjem mesecu in pol pa se je v ta namen »za naprej« registriralo 167 zavezancev, od tega 25 kot pravne osebe in 142 kot fizične osebe z dejavnostjo.

Podrobnejši statistični podatki, vključno s podatki o samoprijavljenih dohodkih, bodo znani v začetku meseca februarja.

nazaj