Novice

Novosti v davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter v davčnih obrazcih, ki jih FURS predlagajo nosilci osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti – OKGD

11. 1. 2017

V Uradnem listu št. 83/16 z dne 23.12.2016 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi. V Uradnem listu št. 86/16 z dne 30.12.2016 pa je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je prav tako začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016, za katera se davčni obračun predloži po 31. decembru 2016. Glavnina sprememb in novosti davčnega obračuna je namenjena nosilcem osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti – OKGD.

nazaj
več novic

Opis

 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine, ki je davek od dohodkov fizičnih oseb. Dohodek iz dejavnosti je le ena izmed podvrst dohodnine. V skladu z opredelitvijo v ZDoh-2 se za dohodek iz dejavnosti šteje vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na formalni status, vrsto dejavnosti ali pravno podlago zanjo. Bistven element na katerem temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti je tudi trajnost. 

Opravljanje dejavnosti pomeni opravljaje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Podrobnejši opisi

Publikacije

Arhiv

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Sklepi

Obrazci

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami

Priglasitve

Izračun

Zahtevki