Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti

Novosti v davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter v davčnih obrazcih, ki jih FURS predlagajo nosilci osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti – OKGD

V Uradnem listu št. 83/16 z dne 23.12.2016 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi. V Uradnem listu št. 86/16 z dne 30.12.2016 pa je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je prav tako začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2016, za katera se davčni obračun predloži po 31. decembru 2016. Glavnina sprememb in novosti davčnega obračuna je namenjena nosilcem osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti – OKGD.

nazaj