Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti

Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju

Problematika prikazovanja pravno formalnega pravnega razmerja, ki ni skladno s pravno in ekonomsko vsebino razmerja.

Pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika, če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja.

Več

nazaj