Dohodnina - Dohodek iz dejavnosti

Novice

Opis

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine, ki je davek od dohodkov fizičnih oseb. Dohodek iz dejavnosti je le ena izmed podvrst dohodnine. V skladu z opredelitvijo v ZDoh-2 se za dohodek iz dejavnosti šteje vsak dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na formalni status, vrsto dejavnosti ali pravno podlago zanjo. Bistven element na katerem temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti je tudi trajnost. 

Opravljanje dejavnosti pomeni opravljaje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Sklepi

Obrazci

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami

Priglasitve

Izračun

Zahtevki