Republika Slovenija

Finan─Źna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Zadnje novice

Vse

Opis

Davek od dohodkov pravnih oseb, ki ga sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), je temeljni davek na podro─Źju neposrednega obdav─Źenja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci po ZDDPO-2 so vse pravne osebe, tako doma─Źega kot tujega prava, razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obra─Źunavanje davka so tudi zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer dolo─Źa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti.

Predmet obdav─Źitve po ZDDPO-2 so dobi─Źek rezidenta in dobi─Źek nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji (obdav─Źitev na podlagi dav─Źnega obra─Źuna davka od dohodkov pravnih oseb), ter dohodki z virom v Sloveniji, za katere je dolo─Źena obveznost za izra─Źun in pla─Źilo dav─Źnega odtegljaja na viru (obdav─Źitev na podlagi obra─Źuna dav─Źnega odtegljaja).

Splo┼ína stopnja za obra─Źun davka od dohodkov pravnih oseb zna┼ía 19%, stopnja za obra─Źun dav─Źnega odtegljaja pa 15%.

Popravke obra─Źunov in priloge za obdobja do 1. 1. 2018 mora zavezanec predlo┼żiti s pomo─Źjo programa Silvester Pelias. Obra─Źun in priloge v pdf za pretekla leta.

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Sklepi

Obvestila