Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) za leto 2017

Ne pozabite oddati davčnega obračuna do 3. aprila 2018.

V torek, 3. aprila 2018, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017. Obračun DDPO morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2017 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Celotna novica  

nazaj