Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna – pravilen izračun davčne osnove v primeru nakupov blaga in storitev za neposlovni namen

Pred iztekom roka za oddajo davčnega obračuna DDPO in DohDej, bi vas radi opozorili na pravilno izpolnjevanje davčnega obračuna predvsem z vidika pravilnega izkazovanja davčno priznanih prihodkov in odhodkov.

Prepričani smo, da velika večina zavezancev svoje obveznosti izpolnjuje skladno s predpisi. Kljub temu želimo, da svojo pozornost usmerite na celovitost izkazovanja prihodkov ter na izvzemanje odhodkov, ki so davčno nepriznani. Prilagoditve davčne osnove morajo biti izvedene v skladu z določili ZDDPO-2 in ZDoh-2, pri tem je potrebno upoštevati tudi določila ZDDV-1.

Še posebej bi vas radi opozorili na davčno obravnavo morebitnih nakupov blaga in storitev, ki niso povezani z opravljanjem vaše dejavnosti.

Obveščamo vas, da je Finančna uprava RS analizirala podatke, pridobljene iz sistema davčnih blagajn, z vidika ali bi lahko pri določenih nakupih šlo za neupravičeno zniževanje davčne osnove pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oz. davka od dohodkov iz dejavnosti, za neupravičen odbitek DDV-ja ali pa neustrezno dohodninsko obravnavo dohodkov fizičnih oseb.

Z namenom preventivnega delovanja in spodbujanja k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti smo pripravili posebno pojasnilo o pravilni davčni obravnavi nakupov blaga in storitev za neposlovni namen.

nazaj