Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)

Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016

Ne pozabite oddati davčnega obračuna do 31. marca 2017.

V petek, 31. marca 2017, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Obračun morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo davčni obračun do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2016 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji. 

Celotna novica  

nazaj