Davek na dodano vrednost (DDV) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Davek na dodano vrednost (DDV)

Sprememba dokumenta Računi (Vprašanja in odgovori)

1. izdaja, dopolnjeno vprašanje št. 44, dodani vprašanji št. 45 in 46.

Dopolnjeno vprašanje:

  • Vprašanje 44: Obveznost izdajanja računov za dobave v okviru malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov (316.a člen ZDavP-2)?

Dodani vprašanji:

  • Vprašanje 45: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja tudi za šole, ki so identificirane za namene DDV, za prodajo izdelkov na šolskih bazarjih?
  • Vprašanje 46: Ali mora prodajalec na izdanem računu kupcu identificiranemu za namene DDV, na računu navesti identifikacijsko številko kupca?

Računi (1. izdaja)  

nazaj