Davki in druge dajatve > Novice

  • PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
    | Trošarine (ZTro)
    Posebni trošarinski nadzor

    Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo z izdelki s tarifnima oznakama 2710 19 91 in 2710 19 99, si mora pridobiti...

nazaj