KAZALO STRANI FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Živali in živalski proizvodi

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Z veterinarskim nadzorom, ki se izvaja na mejah EU, se zagotavlja, da so žive živali in proizvodi živalskega izvora, ki vstopajo v EU, varni in izpolnjujejo predpisane uvozne pogoje. Pod nadzorom so tudi nekateri rastlinski proizvodi (seno in slama), s katerimi se lahko prenašajo kužne in nalezljive živalske bolezni. Nad temi pošiljkami se zato izvedejo predpisane kontrole že ob vstopu v EU, na tako imenovanih mejnih kontrolnih točkah.

Pošiljke živih živali in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav se pregledajo v skladu z zahtevami Direktive Sveta 91/496/EGS o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS, in Direktive Sveta 97/78/ES o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav. Veterinarski pregled vključuje najmanj pregled dokumentov, ki spremljajo pošiljko, lahko pa se preverja tudi skladnost med dokumenti in blagom in izvede fizični pregled blaga, vključno z vzorčenjem in laboratorijskimi preiskavami. Seznam živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z navedenima direktivama, je določen v Odločbi Komisije 2007/275/ES.

Po pregledu pošiljke izda uradni veterinar izda potrdilo o opravljenem pregledu – skupni veterinarski vstopni dokument (SVVD). SVVD za živali in SVVD za proizvode morata biti izdana na obrazcih, ki sta skladna z vzorcema, določenima v Uredbi Komisije (ES) št. 282/2004 in Uredbi Komisije (ES) št. 136/2004.

Za izvajanje veterinarskih pregledov pošiljk živih živali in proizvodov živalskega izvora ob njihovem vnosu v EU so v Sloveniji pristojni uradni veterinarji Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pregledi se lahko opravijo na mejnih kontrolnih točkah na letališču Brnik in v luki Koper. Carinski organ lahko sprosti pošiljke, za katere je obvezen veterinarski pregled, z mejnega prehoda šele po opravljenem pregledu na podlagi izdanega SVVD. Izbrani carinski postopek  mora biti skladen s pogoji, določenimi v SVVD.

Za opravljanje nadzora nad netrgovskimi premiki hišnih živali iz tretjih držav in nadzora pri vnosu osebnih pošiljk živil živalskega izvora v potniškem in poštnem prometu so pristojni carinski organi.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Odločbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%