Ribiški proizvodi > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Ribiški proizvodi

Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju

Veljavnost od 17. 3. 2018.

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 14/2018, z dne 2. 3. 2018 objavljena Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov ter o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (v nadaljevanju: nacionalna uredba o modroplavutem tunu). Uredba začne veljati 17. 3. 2018.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus (Uradni list RS, št. 36/13).

Bistvene novosti nacionalne uredbe o modroplavutem tunu se nanašajo na elektronski sistem dokumentacije o modroplavutih tunih, ki ga upravlja Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna. Uvoz, izvoz in ponovni izvoz modroplavutih tunov ter notranjo trgovino lahko izvajajo le gospodarski subjekti, ki so vpisani kot subjekti v elektronskem sistemu dokumentacije o modroplavutih tunih. Vsa dokumentacija o ulovu modroplavutih tunov se pošilja v potrjevanje pristojnemu organu tako, da se v elektronski sistem vnese zahteva za njeno potrditev. Pri uvozu, izvozu in ponovnem izvozu se mora dokument o ulovu modroplavutega tuna predloži tudi v fizični obliki.  

nazaj