Ribiški proizvodi > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Ribiški proizvodi

Navodilo o izdaji potrdila za status gospodarskega subjekta z dovoljenjem, št. 24/2017

Velja od 1. 11. 2017.

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o izdaji potrdila za status gospodarskega subjekta z dovoljenjem, št. 1/2013.

24/2017: Navodilo o izdaji potrdila za status gospodarskega subjekta z dovoljenjem

nazaj