Republika Slovenija

FinanÄŤna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Prepoved trgovine z lesom (FLEGT)

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (Forest Law Enforcement Governance and Trade – FLEGT) določa, da je vzpostavitev sheme izdajanja dovoljenj ukrep, ki naj zagotovi, da lahko v EU vstopijo le proizvodi iz lesa, ki je bil posekan v skladu z zakonodajo države proizvajalke. V skladu s shemo izdajanja dovoljenj morajo imeti nekateri lesni proizvodi, ki se v EU uvažajo iz države partnerice prek katerega koli mejnega prehoda, namenjenega sprostitvi proizvodov v prost promet, dovoljenje, ki ga izda država partnerica in potrjuje, da so bili ti lesni proizvodi izdelani iz domačega, zakonito posekanega lesa ali iz lesa, zakonito uvoženega v državo partnerico v skladu z nacionalno zakonodajo, kot je določeno v posameznih sporazumih o partnerstvu. Partnerske sporazume je podpisalo že nekaj držav (Kamerun, Centralna afriška republika, Gana, Liberija, Republika Kongo, Indonezija), nekatere države pa so v pogajanjih z EU (Slonokoščena obala, Demokratična republika Kongo, Gabon, Laos, Malezija, Vietnam, Tajska, Gvajana, Hunduras).

Pristojni organ za izvajanje zakonodaje je ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pristojni organi za prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenj FLEGT pa so carinski organi. Uvoz lesnih proizvodov, izvoženih iz držav partneric, v EU je prepovedan, če pošiljke nimajo dovoljenja FLEGT. Tako carinski organi preverjajo, ali ima pošiljka, preden je sproščena v prost promet v EU, veljavno dovoljenje. V primeru dvoma o veljavnosti dovoljenja lahko carinski organi zadržijo lesne proizvode, preverijo pri organih, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj, in zahtevajo dodatne informacije, kakor je določeno v sporazumu o partnerstvu. Če pošiljka nima potrebnega dovoljenja ali dovoljenje ni ustrezno, sprostitev v prost promet ni dovoljena.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Uredbe