Odpadki

Novice

Opis

Po svetu se vsak dan prevaža več milijonov ton odpadkov, ki ogrožajo življenje v naravi in čistost okolja, njihova količina pa še narašča. To velja tako za Republiko Slovenijo kot za Evropo, ki se v zadnjem desetletju sooča s povečanim prevozom odpadkov preko svojih meja. Povečanje gre na račun prevoza nevarnih in nenevarnih odpadkov ter nelegalnih prevozov.

Države so za zaščito zdravja ljudi, narave in okolja sprejele ukrepe za preprečevanje nezakonitih ravnanj na področju prevoza odpadkov. Med te ukrepe sodijo naloge odkrivanja in preprečevanja nelegalnih čezmejnih pošiljk odpadkov ter kontrole nad takšnimi pošiljkami s strani carinskih organov. Te naloge so in bodo v naslednjih letih ena prednostnih nalog carinskih organov pri izvajanju nadzora nad mednarodno trgovino.

Pri izvajanju carinskih predpisov Finančna uprava RS opravlja kontrole nad pošiljkami odpadkov, ki vstopajo ali izstopajo s carinskega območja Evropske unije. Kontrole izvaja na mejah in v notranjosti države. Kontrola lahko zajema pregled predpisane dokumentacije, potrditev istovetnosti in fizično kontrolo odpadkov. Dokumentacija, ki mora spremljati konkretno pošiljko odpadkov, je odvisna od postopka pošiljanja, ki se uporablja za posamezno vrsto odpadka.

Kontrole čezmejnih pošiljk odpadkov lahko izvaja tudi pri povzročitelju, imetniku ali prijavitelju odpadkov, pri njihovem prejemniku ali v objektu predelave.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Uredbe