KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Ekološki proizvodi

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Ekološko kmetijstvo je del širše preskrbovalne verige, ki poleg kmetijske pridelave vključuje še predelavo, razvoz in prodajo živil. Kmetijski pridelek ali živilo je lahko označeno z „ekološki“, če je zanj izdan certifikat, da izpolnjuje predpisane pogoje pridelave in predelave ter so pridelovalci ali predelovalci vpisani v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil.

Uvoz ekoloških pridelkov in živil iz tretjih držav morajo spremljati predpisani dokumenti (iz uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008), ki dokazujejo, da so bili pridelki in živila pridelani in predelani po predpisanih pravilih ter zagotavljajo sledljivost pridelkov in živil od proizvajalca do končnega potrošnika.

Carinski organi izvajajo nadzor nad uvozom ekoloških pridelkov in živil ob sprostitvi v prost promet. Ob tem preverijo skladnost pošiljke z dokumenti in jo po potrebi pregledajo. Ob sprostitvi v prost promet mora spremljati pošiljko ekoloških pridelkov in živil izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu za uvoz izdelkov iz ekološke pridelave v EU (v nadaljevanju: potrdilo). Izvirnik potrdila carinski organi overijo. Kadar se pošiljka ekoloških proizvodov še pred sprostitvijo v prost promet razdeli na različne serije, morajo carinski organi pred tem preveriti izvirnik potrdila in ga overiti. Ob delitvi mora biti za vsako serijo priložen izpisek potrdila o kontrolnem pregledu za uvoz izdelkov iz ekološke pridelave v EU, ki ga carinski organi overijo. Kadar izvirnik potrdila ni priložen pošiljki ekoloških pridelkov in živil oziroma se ugotovijo nepravilnosti na pošiljki ali dokumentih, carinski organi obvestijo pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki ukrepa v skladu s svojimi pooblastili.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91
  • Uredba Komisije (ES) št. 889/2008, z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora
  • Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008, z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%