Sodelovanje FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev in gospodarstva > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Sodelovanje FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev in gospodarstva

Vabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v kontaktni skupini

Obveščamo vse zainteresirane gospodarske subjekte o nameri, da Finančna uprava Republike Slovenije ustanavlja kontaktno skupino za gospodarstvo za področje carin, trošarin in okoljskih dajatev.

Kontaktna skupina za gospodarstvo bo predstavljala glavni forum za medsebojno izmenjavo mnenj med gospodarskimi subjekti in Finančno upravo Republike Slovenije na področju carine, trošarine in okoljskih dajatev, zlasti v zvezi s:

  • pripravo navodil in pojasnil za področje carine, trošarine in okoljskih dajatev;
  • pripravo novih informacijskih rešitev;
  • zakonodajnimi novostmi s področja carine, trošarine in okoljskih dajatev;
  • izvajanjem carinske, trošarinske in okoljske zakonodaje.

Zainteresirani gospodarski subjekti lahko imenujejo dva predstavnika (enega polnopravnega člana in enega namestnika). Svoje prijave oddajte na priloženem obrazcu najkasneje do 15. 3. 2018 po elektronski pošti na naslov gfu.fu(at)gov.si.

Zaradi velikega zanimanja gospodarskih subjektov se rok za oddajo prijave podaljšuje do 15. 5. 2018.

Vabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za sodelovanje v kontaktni skupini

Obrazec za imenovanje zainteresiranih gospodarskih subjektov

Spletna stran Sodelovanje z gospodastvom

nazaj