Sodelovanje FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev in gospodarstva

Novice

Kontaktna skupine predstavnikov za gospodarstvo (KSG) za področje carine, trošarine in okoljskih dajatev

V skladu s členom 14 (2) CZU carinski organi vzdržujejo reden dialog z gospodarskimi subjekti in drugimi organi, vključenimi v mednarodno blagovno menjavo. Spodbujajo preglednost, tako da dajo carinsko zakonodajo, splošne upravne odločitve in obrazce za zahtevke prosto na razpolago, in sicer – kadar je to izvedljivo – brezplačno in z objavo na spletnih straneh. KSG predstavlja glavni forum za medsebojno izmenjavo mnenj med gospodarskimi subjekti in FURS na področju carine, trošarine in okoljskih dajatev, zlasti v zvezi s:

  • pripravo navodil in pojasnil za področje carine, trošarine in okoljskih dajatev;
  • pripravo novih informacijskih rešitev;
  • zakonodajnimi novostmi s področij carine, trošarine in okoljskih dajatev;
  • izvajanjem carinske, trošarinske in okolijske zakonodaje.

Odprti dialog zagotavlja, da se pri pripravi predlogov navodil in pojasnil upoštevajo mnenja zainteresiranih strani gospodarstva, ter dosega najboljše delovanje FURS v skladu s potrebami gospodarstva. Osnutki navodil in pojasnil s področja carine, trošarine in okoljskih dajatve se redno objavijo na spletni strani FURS skupaj z obrazcem za pripombe, na podlagi katerega lahko zainteresirani člani KSG in druge zainteresirane stranke podajajo pripombe. Poleg navedenega lahko člani KSG razpravljajo, analizirajo in po potrebi podajo svoje mnenje v pisni obliki na druga  carinska in trošarinska vprašanja, ki so zanimiva za gospodarske subjekte.

Na tej strani so dostopna odprta in zaprta posvetovanja za gospodarstvo za področje carine, trošarine in okoljskih dajatev.

Odprta posvetovanja

 
Zadeva in opis:
Splošna pravila za sodelovanje z gospodarstvom  

Ta osnutek opisuje splošna pravila sodelovanja Finančne uprave Republike Slovenije z gospodarstvom za področje carin, trošarin in okolijskih dajatev.

Pripombe se podajo na obrazec za pripombe

Kategorija:
Carina, trošarina in okolijske dajatve - Splošno

Ciljne skupine:
Predstavniki kontaktnih skupin za gospodarstvo oziroma vsi zainteresirani

Datum izdaje:
15. 1. 2018

Datum zaključka:
15. 4. 2018