Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Podelitev potrdila AEO družbi TPV d.o.o.

Na Finančnem uradu Novo mesto je direktor FU Novo mesto mag. Milan Kelher s sodelavci, dne 12. 9. 2017 izročil direktorju družbe TPV d.o.o. iz Novega mesta mag. Marku Gorjupu dovoljenje o pridobljenem statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO (Authorised Economic Operators). Podjetje ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEOF (carinske poenostavitve ter varstvo in varnost).

Za pridobitev statusa AEO morajo podjetja izpolnjevati predpisane pogoje in merila:

 • skladnost s carinsko in davčno zakonodajo; 
 • sistemi za vodenje poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo ustrezne carinske kontrole; 
 • plačilna sposobnost; 
 • varstveni in varnostni standardi. 

Podjetja, ki pridobijo status AEO so deležni naslednjih ugodnosti:

 • pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini; 
 • prejmejo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja; 
 • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih; 
 • če bo določen fizični pregled pošiljke, imajo prednost pred ostalimi; 
 • podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah; 
 • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike  statusa AEO – varstvo in varnost; 
 • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov. 

V Republiki Sloveniji ima pridobljen status AEO že 106 podjetij.

nazaj