Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO) > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Predstavitev: Usposabljanje s področja carinske zakonodaje

Kotizacije ni.

Finančna uprava RS pripravlja usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki bo potekalo od 28. novembra 2016 do 7. decembra 2016 v prostorih Finančnega urada Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana, učilnica Lipa – Vrba (zraven vložišča) po urniku, ki ga najdete v prilogi.

CZU predpisuje novi merili za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in sicer praktični standardi usposobljenosti in poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti  gospodarskega subjekta. Obe merili sta enakovredni in gospodarski subjekt se sam odloči katerega in na kakšen način bo dokazoval. Merilo »praktični standardi usposobljenosti« se dokazuje s tremi leti delovnih izkušenj na carinskem področju ali pa z uporabo akreditiranega standarda kakovosti v zvezi s carinskimi zadevami, merilo »poklicne kvalifikacije« pa je izpolnjeno, če vlagatelj uspešno opravi usposabljanje s področja carinske zakonodaje.

ZICZEU podrobneje določa, da je merilo poklicne kvalifikacije izpolnjeno, če se vložnik udeleži usposabljanja s področja carinske zakonodaje, pri čemer so vsebine usposabljanja določene s pravilnikom. 

Na usposabljanje so poleg kandidatov, ki se usposabljanja želijo udeležiti zaradi dokazovanja merila poklicne kvalifikacije, vabljeni tudi predstavniki ostalih gospodarskih subjektov, ki so vključeni v aktivnosti, ki jih ureja carinska zakonodaja (npr.  tisti, ki opravljajo posle zastopanja v carinskih zadevah). Ob prevelikem številu prijavljenih, bodo imeli prednost tisti kandidati, ki se usposabljanja udeležujejo zaradi dokazovanja izpolnjevanja merila poklicne kvalifikacije v postopku pridobivanja statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

Vsebine bodo predstavili uslužbenci Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada:

  • Selena Rauter Razboršek,  Sektor za carinske postopke, vodja sektorja
  • Nevenka Kovačič, Sektor za carinsko tarifo, vodja sektorja
  • Miran Kvenderc, Sektor za trošarine, vodja sektorja
  • Darja Medle, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za carinske postopke
  • mag. Vojko otovič, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za prepovedi in omejitve
  • mag. Milan Kušer, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za procesno upravljanje
  • Anton Drašler, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višji finančni svetovalec inšpektor specialist
  • Ana Maček, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka
  • Liljana Jordan, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka

Podroben urnik predavanj  

Za pridobitev potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju, je potrebna prisotnost na vsaj 32 urah predavanj.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca iz posameznega organa/organizacije). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Informacije o novi carinski zakonodaji so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.

nazaj