Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Poenostavitve

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Carinski zakonik omogoča poenostavitve pri izvajanju formalnosti v carinskih postopkih. Te poenostavitve predstavljajo posebno ugodnost za gospodarske subjekte oz. imetnike dovoljenj za poenostavljene postopke, ker omogočajo hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem blaga v podjetjih.

Pristojni organi lahko izdajo:

  • dovoljenje za uporabo postopka poenostavljene deklaracije pri uvozu oziroma izvozu;
  • dovoljenje za vpis v evidence deklaranta pri uvozu in izvozu;
  • dovoljenje za centralizirano carinjenje;
  • dovoljenje za status pooblaščenega prejemnika;
  • dovoljenje za status pooblaščenega pošiljatelja;
  • dovoljenja za samooceno.

Zahtevek za poenostavljen postopek se vloži pri Finančnem uradu Celje, ki je v Sloveniji pristojen za izdajo dovoljenj za poenostavljene postopke.

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.