Poenostavitve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poenostavitve

Navodilo o postopanju s pošiljkami hitre pošte, št. 20/2017

Velja od 1. 9. 2017.

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o postopanju s pošiljkami po hitri pošti, št. 7/2012 z dne 27. 2. 2012.

20/2017: Navodilo o postopanju s pošiljkami hitre pošte

nazaj