Poenostavitve > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poenostavitve

Prenova dovoljenj – carinska skladišča tip D

Carinsko skladišče tipa D je zasebno skladišče, kjer je imetnik blaga hkrati tudi imetnik dovoljenja. Z novo carinsko zakonodajo, ki se je začela uporabljati s 1. 5. 2016, ta tip skladišč ne obstaja več. Dovoljenja za upravljanje s carinskim skladiščem tipa D se morajo najkasneje do 1. 5. 2019 preoblikovati v nova dovoljenja za zasebna carinska skladišča.

Pridobitev dovoljenja za upravljanje zasebnega carinskega skladišča po novi zakonodaji ni pogojena s hkratno pridobitvijo dovoljenja za poenostavitve (npr. dovoljenje za vpis v evidence deklaranta, včasih dovoljenje za hišno carinjenje pri uvozu). 

Če želi imetnik dovoljenja za upravljanje s carinskim skladiščem tipa D še naprej uporabljati poenostavljeni postopek sproščanja blaga v prost promet na enak način kot po starem dovoljenju za hišno carinjenje pri uvozu (postopek 4071 z oprostitvijo obveznosti predložitve blaga carinskemu organu), mora ob prenovi dovoljenja za hišno carinjenje ob uvozu, poleg ostalih pogojev, izpolnjevati pogoj iz člena 182/3/a Carinskega zakonika Unije (deklarant je pooblaščen gospodarski subjekt za carinske poenostavitve – AEOC).

Navedeno pomeni, da bo moral imetnik dovoljenja za upravljanje carinskega skladišča tipa D, ob prenovi dovoljenja za carinsko skladišče, pridobiti tudi status pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske poenostavitve – AEOC, v kolikor bo želel postopek sproščanja iz zasebnega skladišča izvajati na enak način kot danes.

Uradom izdajateljem glede na navedeno svetujemo, da pri prenovi dovoljenj za skladišče tipa D imetnike opozorijo, da v kolikor še niso imetniki dovoljenja AEOC, morajo le tega pridobiti, če želijo poenostavitev izvajati na enak način kot pred ponovno oceno.

nazaj